Onderzoek Voorliggende Voorzieningen

Hoeveel dossiers uit de bijstand horen eigenlijk niet thuis bij de gemeente? Het Onderzoek Voorliggende Voorzicningen geeft u een indicatie hiervan. Mogelijk kan uw gemeente tot 5% besparen op de kosten van de bijstand!

Vraag aan   Download de whitepaper

Met het Onderzoek Voorliggende Voorzieningen van SV Land wordt het recht van cliënten op (aanvullende) voorliggende voorzieningen onderkend. Vaak kan de bijstandsuitkering zelfs volledig worden beëindigd.

SV Land beschikt over de meest actuele kennis van de door UWV uitgevoerde regelingen en kan die kennis benutten om het bestand van gemeenten te onderzoeken. Het onderzoek wordt uitgevoerd door wetstechnische beoordelaars met een juridische achtergrond. Zij screenen het bestand onder andere op de samenloop met WAO, WW, WAJONG, WIA en de Toeslagenwet.

Zij doen dit in samenspraak met een gecertificeerde arbeidsdeskundige. Deze voert – zo nodig – een gesprek met de cliënt en zorgt op deze manier voor een goed onderbouwde aanvraag richting UWV.

Complexe wetgeving

Het feit dat wij het recht op voorliggende voorzieningen onderkennen zegt niets over de kwaliteit van uw medewerkers, maar zegt vooral iets over de complexiteit van de wetgeving. Het onderzoek bieden wij u aan op basis van no-cure-no-pay, maar ook andere constructies zijn mogelijk.

Voor uw cliënten is het goed de uitkering te ontvangen waar zij recht op hebben, zowel in de vorm van erkenning van al langer bestaande arbeidsongeschiktheid als in de vorm van materiële voordelen.

Kennisoverdracht

Wij gaan volledig zelfstandig te werk, maar treden tegelijkertijd op als vraagbaak voor uw medewerkers: wij zien kennisoverdracht als onderdeel van onze taak.

Onze specialisten fungeren als vraagbaak voor uw medewerkers: wij zien kennisoverdracht als onderdeel van onze taak.

Na afloop van het onderzoek kunnen gemeenten gebruik blijven maken van de kennis en ervaring van de specialisten van SV Land. Op die manier zijn gemeenten ervan verzekerd dat ook bij nieuwe gevallen voorliggende voorzieningen worden onderkend. Wij doen dit door middel van het afsluiten van een zogenaamd onderhoudscontract.

Trainingen

Naast of in combinatie met het onderzoek op voorliggende voorzieningen verzorgt SV Land trainingen om onder meer klantmanagers meer bewust te maken van voorliggende voorzieningen.

Whitepaper Voorliggende Voorzieningen

In deze whitepaper geven wij u een indruk van hoe we te werk gaan, waar we uw dossier op onderzoeken en welke resultaten wij eerder voor andere gemeenten hebben geboekt.

Download de whitepaper